موبایل‌های هوشمند تاریخچه‌ای بد هم دارند و بعضی از گوشی‌ها در این تاریخچه، ارزش خرید نداشتن. تو این ویدئو با ۱۰ گوشی افتضاح آشنا می‌شیم. این ۱۰ گوشی اونقدری بد هستن که تاریخ نباید فراموششون کنه. شهروز چرکچی در این ویدئو دلایلی که باعث شده بود مردم به سمت این گوشی‌های هوشمند نرن رو میگه.