سامسونگ یکی از پیشتازترین برندها در زمینه ساخت لوازم خانگی است. در این چند سال اخیر، به نوآوری در طراحی لوازم خانگی روی آوره. در نمایشگاه ایفا ۲۰۲۲ برلین، نگاهی به لوازم خانگی بسپوک سامسونگ انداختم و گزارشی از این محصولات تهیه کردم.