ویندوز یکی از محبوب‌ترین سیستم‌عامل‌هایی است که بر روی اغلب کامپیوترهای ما نصب ‌می‌باشد. مایکروسافت با عرضه ویندوز ۸ موجی از انتقادات را به سوی خود روانه کرد که در نهایت این تفکر به وجود آمد که در آینده‌ای نچندان دور دیگر شاهد عرضه ویندوز نخواهیم‌بود.

ولی مایکروسافت با عرضه ویندوز ۱۰ بار دیگر خود را به عنوان اصلی‌ترین و مهم‌ترین سازنده سیستم‌عامل‌های کامپیوتری به همگان شناخت و منتقدان را به تحسین از خود وادار کرد. شهروز چرکچی در برنامه کافه فناوری از شبکه چهار به بررسی و نگاه اولیه به این سیستم‌عامل یعنی ویندوز ۱۰ جذاب پرداخته‌است که در ویدیو زیر قابل مشاهده می‌باشد.