از وقتی که بازار گوشی‌های هوشمند تاشو در میان کمپانی‌ها داغ شد، هواوی هم تصمیم به تجربه ساخت گوشی‌هایی با این فرم فکتوری کرد. پی ۵۰ پاکت جدیدترین و بهترین گوشی هوشمند تاشو هواوی است. در این ویدئو شهروز چرکچی از ارزش خرید این گوشی تاشو می‌گوید.