در نمایشگاه IFA امسال از یک اسکنر رونمایی شد که توانایی اسکن اتاق به صورت سه بعدی داشت. این اسکنر توانایی ثبت تمام جزئیات یک اتاق را داره به طوریکه می‌تونه ریزترین جزئیات رو هم ثبت کنه و وقتی که روی وسیله‌ای از محیط می‌زنید اون وسیله رو می‌تویند به صورت سه بعدی ببینید.

شهروز چرکچی هم در ادامه تهیه گزارش از نمایشگاه IFA 2020 از این وسیله جالب گزارشی رو تهیه کرده که خیلی زیاد به درد این روزهای کروناییمون می‌خوره.