امسال در نمایشگاه بین المللی ایفا ۲۰۲۲، هواوی هم حضور داشت و محصولات جدیدش رو در معرض دید قرار داد. در این ویدئو، شهروز چرکچی نگاهی به غرفه هواوی در این نمایشگاه انداخت.