سال ۱۴۰۰ سال جنجالی برای بازار گوشی‌های هوشمند در ایران بود. در سال ۱۴۰۰ آمار فروش گوشی‌های هوشمند نسبت به ۱۳۹۹ افزایش داشت. اما چه کمپانی در بازار ایران فروش خوبی را به جای گذاشت؟ چه گوشی هوشمندی پرفروش‌ترین گوشی بازار بود؟ شهروز چرکچی در این ویدئو جواب این سوالات را می‌دهد.