جیمز وب، تلسکوپ جدید ناسا هستش که جدیداً برای کشف جهان هستی به فضا فرستاد. چند روز پیش، این تلسکوپ عکس‌هایی گرفت. اون عکس‌ها توسط ناسا منتشر شدن. تو این ویدئو از شهروز چرکچی اطلاعاتی درمورد جیمز وب به دست میارید.