آشپزخانه قلب تپنده هر خانه‌ای است و این موضوع را تمام برند‌های سازنده لوازم خانگی به خوبی می‌دانند. هود و اجاق گاز دو عضو اصلی تشکیل دهنده هر آشپزخانه‌ای هستند که جدا از هم نصب می‌شوند، ولی اگر این دو را با هم ادغام کنیم چه اتفاقی می‌افتد؟ شهروز چرکچی در نمایشگاه IFA ۲۰۱۹ به غرفه شرکت Grunding رفته‌است و از اجاق گازی که هود را هم در خود ادغام کرده گزارشی را گرفته‌ که در ویدیو زیر قابل مشاهده‌است.