در نمایشگاه IFA ار دستگاهی به نام petcube رونمایی شد که شما می‌توانید با استفاده از دوربین‌های آن حیوان خانگی خود را ببینید، با او صحبت کنید و از طریق مخزن بالای آن به حیوان خانگیتان غذا بدهید. شهروز چرکچی در بازدید از این نمایشگاه از این غرفه بازدید و گزارشی را از آن تهیه کرده‌است که می‌توانید در ویدیو زیر مشاهده کنید.